แคนนาบิส สยาม (CANNABIS SIAM)

แคนนาบิส สยาม (Cannabis Siam) ให้ความรู้ ข้อมูล กิจกรรม รวมถึง ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ กัญชง – กัญชา ในการนำส่วนประกอบ ที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ ในทางการแพทย์ และ ต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมยา อาหาร สมุนไพร ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน โดยช่อดอกและเมล็ดกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษ

สินค้าของเรา

สินค้าแนะนำ

วิดีโอน่าสนใจ