ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

ปลูกกัญชง

ปัจจุบันพืชกัญชงควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จึงต้องขออนุญาตและมีการควบคุมกำกับดูแลตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เป็นการขอขออนุญาตปลูกเพื่อประโยชน์จากเส้นใยเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะขออนุญาตปลูก : หน่วยงานของรัฐ
วัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตปลูก : สำหรับใช้ในครัวเรือน / ใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม / ในเชิงพาณิชย์ / การศึกษาวิจัย / ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับจำหน่าย
การยื่นคำขอ   :  กรณีต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในท้องที่ปลูก
                     : กรณีกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สายพันธุ์กัญชา
ปลูกกัญชง-3
ปลูกกัญชง

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงบทบัญญัติบางประการของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 และขณะนี้ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *